Bestelling retourneren

Herroepingsrecht

Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

Gedurende deze termijn kun je datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals je dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kun je het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop je, of een door jou aangewezen derde anders dan de vervoerder het product in bezit heeft gekregen.

Wanneer je in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden hebt besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop je het laatste product of onderdeel hebt ontvangen.

Op het moment dat je met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop je of een door jou aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt.

In geval van diensten (opleidingen) verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst.

Om gebruik te maken van je herroepingsrecht kun je het product binnen uiterlijk 14 dagen aan ons retourneren, inclusief het ingevulde retourformulier dat je een beroep doet op jouw herroepingsrecht, naar:

GreatHair Professionals BV
David Ricardostraat 13-11
7559 SH Hengelo

Wij verzoeken je het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren.

Terugbetaling

In geval van een herroeping ontvang je alle betalingen, inclusief leveringskosten voor de heenzending, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat je hebt aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, terug. Wij betalen je terug d.m.v. bankoverboeking, tenzij je een andere methode met ons afspreekt.

Je draagt zelf de kosten voor de retourzending. Wij schatten dat deze kosten maximaal € 6,- zullen bedragen.

Uitzonderingen

Het herroepingsrecht is uitgesloten voor:

  • Producten die naar uw specificatie gemaakt zijn, zoals bedrukt promotiemateriaal.
  • Voor producten die na opening vanwege hygiënische redenen niet geretourneerd kunnen worden, zoals Dante Couture en One Piece.

Retourformulier PDF Retourformulier PDF  Download hier jouw retourformulier

 

 

  De verzendkosten bedragen 5,93